28 mai suisse anti aging

Eurodesk Opportunity Finder

28 mai suisse anti aging

Recommended Articles A szerzők felső testféli axillaris és palmaris hyperhidrosis kezelésével kapcsolatos gyakorlatukat foglalják össze. Ismertetik a kóros izzadékonyság klinikai jellemzőit, előfordulási gyakoriságát és patoanatómiai sajátosságait.

28 mai suisse anti aging

Bemutatják közel 40 éves gyakorlatukban alkalmazott kezelési módszereiket, azok változását a technikai fejlődés és az újabb ismeretek tükrében. Az első időszakban a nyílt axillaris thoracotomiában végzett mellűri deszimpatizációs módszerüket a későbbiekben minimalizált feltárásból minithoracotomia történő sympathectomia váltotta fel, amelyet a sympathectomia végzésére osztályukon több mint egy évtizede alkalmazott VATS-módszer követett.

28 mai suisse anti aging

A sympathectomiás gyakorlatban kezdettől a Smithwick-féle T 2 —T 3 ganglionokat és a köteget eltávolító megoldást alkalmazták. Ismertetik a konzervatív kezelési próbálkozásokat, a lokális excisiós megoldások kritikáját, valamint a plasztikai sebészeti gyakorlatban alkalmazott Clostridium botulinum által termelt Botulinum toxin- Botox- kezeléseket, azok technikai kivitelezését és eredményességét. Tapasztalataik alapján a legeredményesebb módszernek a felső testféli hyperhidrosis kezelésében a T 2 —T 3 ganglionokat és az érintett szimpatikus köteget magában foglaló reszekció tartható.

28 mai suisse anti aging

Kétoldali érintettség esetén az egy ülésben végzendő bilateralis VATS-műtét ajánlott. A konzervatív lehetőségek közt — egyedi mérlegelés alapján, döntően axillaris érintettség esetén — a Botox-kezelés lehet hatásos.

28 mai suisse anti aging

Jelentősebb, az eredményességet befolyásoló szövődményt vagy kompenzatorikus hyperhidrosist nem észleltek. Telaranta, T. Telaranta T. Treatment of social phobia by endoscopic thoracic sympathicotomy Eur.

Érdekescikkek